Kviksøgning
Husleje pr. måned
Antal rum
Min:
Max:
Min:
Max:
Log ind
 Husk login |

Regler for husdyr

 • Beboere, som ønsker at holde husdyr, skal indhente Boligselskabets tilladelse ved henvendelse på Caspar Brands Plads 3A. Tilladelsen omfatter kun ét dyr pr. husstand.

   

 • Ved anskaffelse af en hund gælder følgende forholdsregler: Der skal fremvises gyldig hundeansvarsforsikring samt registreringsattest fra Dansk hunderegister. Der kan dog aldrig gives tilladelse til at holde følgende hunderacer: lano, Alapaha Blue Blood Bulldog, Amerikansk Bulldog, Amerikansk Pitbull/- Staffordshire-terrier (Amstaff), Pitbull terrier, Bandog Bullmastif, Boerboel, Bully Kuta, Bull Terrier, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue De Bordeaux, Dogue Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull Terrier, Irish Staffordshire, Neapolitan Mastiff, Perro De Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Staffordshire Terrier, Tosa-Inu samt blandinger af de her nævnte racer. Såfremt beboeren ikke kan dokumentere hundens race eller afdelingen er i tvivl om hundens race, kan der nægte hundetilladelse. Beboere, der dags dato ejer en af de ovennævnte hunderacer/typer, vil være pligtige til at hunden bærer mundkurv ved luftning på boligselskabets områder. Det er endvidere under ingen omstændigheder tilladt at passe kamp- eller muskelhunde for andre.
   
 • Det er ikke tilladt en hundeejer at ophidse sin hund til angreb, ligesom andre beboere skal undlade at provokere hunden.

   

 • Ejeren af et husdyr er forpligtet til at hindre, at det påfører andre skade. Samtidig forudsættes det, at ejeren af et husdyr erstatter den skade, husdyret eventuelt forvolder.

   

 • Det påhviler enhver husdyrholder at sørge for, at dyret ikke ved støj, herunder hyppig eller langvarig gøen og hylen, ved lugt, hærværk, bidsk optræden, kådhed eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere. Endvidere må husdyret ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejligheden.

   

 • På Boligselskabets områder skal dyret altid føres i så kort snor, at det kan holdes tæt ind til sin ledsager og må ikke overlades til personer, der ikke har fuld kontrol over det. Det er ikke tilladt at lade husdyr færdes frit på gade, veje, stier, legepladser og andre friarealer.

   

 • Ejeren er ansvarlig for, at dyret ikke forurener ejendommens friarealer, legepladser, gade- og fortovsarealer, trapper, gange eller andre fælleslokaliteter.

   

 • Husdyret skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke udsættes for unødig lidelser.

   

 • Da der forekommer indfangning af vilde katte, bør katte, som er omfattet af reglerne om husdyrhold, være øremærkede.

   

 • Ved berettigede klager fra andre beboere eller overtrædelse af et eller flere punkter i nærværende reglement kan husdyrholdstilladelsen for den enkelte husdyrholder indrages.

   

 • Overholdes en bortskaffelse af husdyr på grund af inddragelse af husdyrholdstilladelse ikke, eller anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse efter nærværende reglement, vil blive betragtet som overtrædelse af husordnen/misligeholdelse af lejekontrakt, hvilket kan medføre opsigelse af lejemålet.

   

I øvrigt henvises til bestemmelserne i lov om hunde samt politivedtægten.
Måtte der forekomme alvorlige gener af general karakter, vil afdelingsmødet efter fremsat forsalg kunne beslutte, at der ikke fremover skal gives tilladelse til husdyrhold.
 
Det er ikke i alle afdelinger, du må have husdyr.  
 

Find os herKontakt


Caspar Brands Plads 3A
4220 Korsør
Email:info@bo4220.dk
Tlf.: 5857 1800

Åbningstider


Mandag, tirsdag og onsdag:
Kl. 10 - kl. 16
Torsdag:
Kl. 10 - kl. 17
Fredag lukket